Simon Townshend / Mark Brzezicki: Scraps (2000) 3:59
 
Lyrics & Music: Simon Townshend