Simon Townshend / Mark Brzezicki: Scraps (2000) 5:11
 
Lyrics & Music: Simon Townshend