Simon Townshend / Mark Brzezicki: Scraps (2000) 4:28
 
Lyrics & Music: Simon Townshend