Simon Townshend / Mark Brzezicki: Scraps (2000) 4:32
 
Lyrics & Music: Simon Townshend