Simon Townshend / Mark Brzezicki: Scraps (2000) 3:15
 
Lyrics & Music: Simon Townshend