Simon Townshend / Mark Brzezicki: Scraps (2000) 4:23
 
Lyrics & Music: Simon Townshend